Advokatfirma Orwall & Co


Velkommen til Advokatfirma Orwall & Co

✓ Juridisk ekspertise

✓ Bransjeforståelse

✓ Kommersiell kompetanse

✓ Tydelige råd

Vi ønsker alle velkommen til oss - både privatpersoner og bedrifter.

Rett skal være rett – også for deg. Advokatvirksomhet handler om å tiltrekke seg de rette menneskene og kontinuerlig kompetanseutvikling.

Kompetanse

Vi har kompetanse innen mange juridiske fagområder. Les mer om alle våre fagområder her.

Les mer

Internasjonalt nettverk

Vi er som eneste norske firma medlem av det verdensomspennende advokatnettverket Advoc

Les mer

Samarbeid

Vi samarbeider med en rekke regnskapskontorer og andre rådgivere med juridisk bistand til deres kunder.

Les mer

Et utvalg av våre viktigste fagområder:

Selskaps- og samvirkerett

Selskapsrett et sentralt fundament. Ved siden av generell selskapsrett har vi bred erfaring med samvirke som selskapsform.

Les mer

Landbruksrett

Flere av advokatene har bakgrunn fra Norges Bondelag og bondelagets medlemmer er blant våre viktige klienter.

Les mer

Arv og generasjonsskifte

Vi bistår med vurderinger, rådgivning ved planlegging samt gjennomføring av generasjonsskifter innen virksomhet.

Les mer

Eiendomsmegling

Vi kan formidle salg av alle typer eiendommer, men har særlig spesialisert oss på salg av landbrukseiendommer.

Les mer